Chráňte svoje cennosti či know-how, uchovajte ich v trezore

Rastúci objem uchovávaných dát, citlivých dokumentov či rovno cenností kladie vyššie nároky na ich zabezpečenie. Keď prestane stačiť uzamykateľný šuplík kancelárskeho stola, prípadne bezpečnostná schránka v banke, prichádza na rad obstaranie trezoru. Avšak, vzhľadom na hodnotu uchovávaných dát, pri výbere trezoru je vhodné postupovať maximálne obozretne a najlepšie sa poučiť z chýb, ktoré pri výbere trezoru urobili iní.

Chráňte svoje cennosti či know-how, uchovajte ich v trezore
Chráňte svoje cennosti či know-how, uchovajte ich v trezore (Foto: manutan.sk)

Pre zabezpečenie cenných predmetov nie sú zásadné len samotné funkčné vlastnosti trezoru, ale aj jeho umiestnenie, upevnenie, umožnenie prístupu k nemu ďalším osobám, ochrana priestoru v okolí trezoru proti živlom a pod. Ľudia, ktorí trezor kupujú prvýkrát, sa potom najčastejšie dopúšťa týchto chýb:

 • výber trezoru, ktorého veľkosť sa čoskoro stane nedostatočná, tj. podcenenie rastúceho objemu uchovávaných vecí
 • výber nevhodného miesta pre umiestenie trezoru. Napríklad v rodinnom dome sa zlodeji v prvom rade zameriavajú na spálňu a obývaciu izbu, tj. umiestnenie trezoru v týchto miestnostiach zlodejom uľahčuje „prácu“ s hľadaním. Zároveň, ak umožníte prístup k trezoru ďalším osobám, títo ľudia budú chodiť do intímnych priestorov ako je práve spálňa. V prípade firiem sa potom ako menej vhodné javia priestory s vysokou frekvenciou pohybu, tj. open space kancelárie, chodby, recepcia.
 • výber menej vhodného spôsobu zabezpečenia trezoru. Nie je nič horšie, než voľne dostupné kľúče od trezoru! Veľkú neplechu dokážu tiež spôsobiť kľúče stratené. Ako vhodnejšie sa teda javí zabezpečenie prostredníctvom číselného kódu, tu však hrozí riziko jeho odhalenia. Spôsob zabezpečenia trezoru, resp. jeho štandardy, sú definované európskou normou EN 1143-1, ktorá mení požiadavky na zabezpečenie podľa hodnoty uchovávaných predmetov, pozri nižšie:

Bezpečnosť trezorov podľa normy EN 1143-1

Bezpečnostná trieda (EURO/VdS) Úložná hodnota (pracovná) Úložná hodnota (súkromná)
1 25 000 € 65 000 €
2 50 000 € 100 000 €
3 100 000 € 200 000 €
4 150 000 € 400 000 €
5 250 000 € Individuálna konzultácia
6 Individuálna konzultácia Individuálna konzultácia
7 Individuálna konzultácia Individuálna konzultácia
8 Individuálna konzultácia Individuálna konzultácia

Okrem toho, že trezory majú rôzne rozmery, líšia sa tiež schopnosťou skladovať rôzne typy predmetov:

 • možnosť umiestnenia kľúčov na háčikoch
 • umiestnenia predmetov na výsuvných policiach
 • umiestnenia uzamykateľných skriniek v trezore
 • vhodnosť pre skladovanie dátových nosičov

Samotné obstaranie trezoru nie je zárukou ochrany cenných informácií či predmetov. Zaistenie tohto vyžaduje od osôb, ktoré majú prístup k trezoru, aby:

 • trezor nenechávali otvorený bez dozoru
 • boli veľmi opatrné v tom, komu oznamujú informáciu o umiestnení kľúča k trezoru či kódov slúžiacich na odomknutie
 • zachovali mlčanlivosť o umiestnení trezoru
 • rešpektovali funkčné vlastnosti trezoru, rovnako ako špecifické požiadavky uchovávaných predmetov

Prajeme vám vela zdaru pri výbere trezoru!

Text:PR