Získanie nových zákazníkov — základ úspechu na trhu

V neustále narastajúcom množstve reklamy, ktorou sú zaplavení aj vaši potenciálni zákazníci, nie je ľahké zaujať. Jednou z rozvíjajúcich sa foriem prieskumu trhu a propagácie tovaru či služieb, sú preto aj osobné telefonické rozhovory.

Získanie nových zákazníkov — základ úspechu na trhu
Získanie nových zákazníkov — základ úspechu na trhu (Foto: unsplash.com)

Čo všetko zahŕňa telemarketing?

Telemarketing je jeden zo spôsobov komunikácie s potenciálnymi zákazníkmi. Je výborným marketingovým nástrojom pre získavanie nových zákazníkov a propagáciu výrobkov či služieb.

Účinnosť telemarketingu spočíva v cielenej komunikácii prostredníctvom telefónu. Na rozdiel od masových reklamných kampaní v televíznom vysielaní, na internete alebo bilboardoch, sprostredkúva informácie o vašej firme v osobnom telefonickom rozhovore. Rozlišujeme aktívny a pasívny telemarketing. Aktívny spočíva v aktívnom oslovovaní za účelom získania potencionálnych klientov, prieskume trhu a získavaní názorov zákazníkov. Služba pasívneho telemarketingu zahŕňa vybavovanie prichádzajúcich telefonických hovorov.

Ako naplno využiť výhody telemarketingu?

Plný prínos telemarketingu získate vykonaním analýzy a spracovaním získaných dát. Získané dáta následne využijete na cielené naplánovanie vašich ďalších marketingových aktivít. Vďaka telefonickému prieskumu tiež získate prehľad o ekonomickej návratnosti poskytovanej služby či výrobku. Môžete tak lepšie naplánovať ďalší rozvoj vášho podnikania.

Callcentrum Bratislava

Profesionálnu telefonickú komunikáciu so zákazníkom pre vás zaistí Callcentrum Bratislava. Pomocou nástrojov aktívnej telefonickej komunikácie vám pomôže pochopiť správanie, ciele a očakávania zákazníkov. V osobnom rozhovore tak informuje vašich potenciálnych zákazníkov o novom produkte a jeho vlastnostiach, o prebiehajúcich súťažiach alebo akciách. Môžete si tiež objednať ďalšie služby callcentra. Napríklad dohodnutie obchodných stretnutí, chatovanie s klientami, spracúvanie zmlúv a triedenie databázy vašich klientov.

Callcentrum Bratislava zamestnáva komunikatívnych vyškolených pracovníkov, vďaka ktorým sa rozhovor s vašimi zákazníkmi bude niesť v príjemnom duchu.

Text:PR