Zásady tvorby reklamy a reklamných materiálov – takto sa to robí správne!

Reklama je v súčasnosti kľúčová pre úspešnosť podniku, oslovenie vybraných zákazníkov a dosahovanie stanovených cieľov. Je viacero foriem – tlačená reklama, reklama v televízií, rádiu, online alebo na billboardoch. Tiež môžete zvoliť osobný alebo priamy marketing. V dnešnom článku sa budeme venovať zásadám tvorby propagačných materiálov.

Zásady tvorby reklamy a reklamných materiálov – takto sa to robí správne! (Foto: pixabay.com)

Základy vytvárania reklamy

Ako sme už spomínali, správna reklama môže podnik posunúť, dostane sa do povedomia zákazníkov a zväčší svoj podiel na trhu. Najčastejšími formami propagácie sú inzeráty v tlači, zvuková reklama v rádiách a rozhlase a audiovizuálne prostriedky v televízií. Momentálne firmy najčastejšie zvolia propagáciu na sociálnych sieťach.

Všetky svoje marketingové aktivity by ste mali robiť na základe predošlých analýz – analýzy trhu, konkurencie, stanovenej marketingovej stratégie alebo marketingového prieskumu. Pri vytváraní propagácie dbajte na to, aby to bolo kreatívne, prispôsobené vášmu cieľovému segmentu a aby vás to odlíšilo od konkurencie. 

Plusy a mínusy reklamy v médiách

Každá forma reklamy má svoje plusy a mínusy. Tie by ste mali zvážiť a podľa toho sa rozhodnúť, do čoho je najlepšie investovať. Pri inzerátoch je výhodou aktuálnosť, dôveryhodnosť, kvalita a nízke náklady. Na druhej strane, ľudia už nečítajú noviny tak, ako v minulosti a zároveň k tomu patrí nízka životnosť reklamy. Rozhlasové alebo rádiové spoty pôsobia emocionálne, sú ľahko zapamätateľné a nie je to nákladná forma reklamy. Nevýhodou je nemožnosť vrátenia sa k informácií.

Reklama v televízií je dnes veľmi nákladnou formou reklamy a môžu si ju dovoliť len väčšie spoločnosti. Na druhej strane, zasiahne široké spektrum zákazníkov a ľudia si ju ľahko zapamätajú. Sociálne siete zažívajú najväčší bum za posledné roky – reklama je tam veľmi efektívna, špeciálne zacielená a firma z toho dokáže vyťažiť maximum. Nie je ani nákladná, záleží, či si zaplatíte propagáciu alebo nadviažete spoluprácu s influencerom.