Ako si udržať dobré meno firmy

Buďte zákazníkom k dispozícii, informujte ich o inováciách produktov, podniku a výrobnom procese, aby získali dôveru a ostali verní vašim produktom. Buďte flexibilný a nevyhovárajte sa, že máte nedostatok času. Dobré vzťahy so zákazníkom v kombinácii s kvalitou a dobrou cenou produktu presvedčia zákazníkov, aby neodchádzali do inej firmy.

Ako si udržať dobré meno firmy
Ako si udržať dobré meno firmy (Zdroj: unsplash.com)

Garantujte kvalitu produktu a udržujte jeho dobré meno na trhu. V prípade reklamácie alebo sťažností na výrobok či zamestnancov riešte problémy urýchlene a bez zbytočných prieťahov. Firma, ktorá sa nevie vyjadriť do 10 dní alebo nepošle stanovisko v dohodnutej dobe, prípadne nevychádza v ústrety zákazníkom, je hotovou pohromou.

Taktiež nezabúdajte na zamestnancov. Zamestnanci musia mať pocit, že ich dobre odvedená práca im prináša rôzne benefity v živote – dobré platové ohodnotenie, sociálne výhody v zamestnaní, dobré pracovné vzťahy a dostatok voľného času. Nájsť stred záujmov medzi premotivovaným a demotivovaným zamestnancom si žiada skutočné umenie – mať rád prácu, ktorú vykonáva a prináša mu úžitok.

Dobré meno robí aj, a to predovšetkým, dodržiavanie zákonov. Stále nás vlády zahrňujú novými pravidlami, prípadne úpravami tých existujúcich. Tu je však podstatné v akom segmente podnikáte. Predsa len je rozdiel vlastniť pneuservis s predajňou a pracovať ako freelancer na živnosť z domu. V prvom prípade sa vás napríklad týka nový zákon o odpadoch. V podnikaní by nemalo byť vaším cieľom len profitovať, ale aj peniaze zbytočne netratiť. Čestnosť a férovosť sú kľúčom k dobrému menu firmy.