Založte si Vaše s.r.o. správne

Pri zakladaní takzvanej „eseročky“ alebo teda spoločnosti s ručením obmedzeným je potrebné poznať presné postupy a aktuálne novely zákon, aby sa na vás nezosypala byrokracia. Keďže sa v podnikaní na Slovensku diali zmeny, poďme sa pozrieť na to, ako má v roku 2018 prebiehať zakladanie sro.

Založte si Vaše s.r.o. správne (Foto: unsplash.com)

Vyberte si vhodné obchodné meno

Na začiatku je najdôležitejší názov. Vaše obchodné meno nesmie byť totožné s inými obchodnými menami. Ak ste si už nejaké zvolili, jeho použiteľnosť si môžete overiť na stránke obchodného registra. Existuje aj možnosť vyhľadávača voľných obchodných mien.

Sídlo spoločnosti môže byť aj virtuálne

Spoločnosť musí mať svoje sídlo. Pod tým sa myslí adresa, ktorá je zapísaná v obchodnom registri. Môže ísť o rodinný dom, byt či nebytový priestor. Slovenská legislatíva pozná aj pojem virtuálneho sídla. Cenovo dostupnejší prenájom virtuálneho sídla môže byť na začiatku podnikania ideálnym riešením kvôli nízkemu nájomnému. Ak neviete, či sa vám v podnikaní bude dariť nemusíte si hneď prenajímať drahé kancelárske priestory, alebo zapisovať do verejného registra adresu vášho bydliska.

Zakladateľské dokumenty, bez ktorých to nepôjde

Tu sa legislatíva nemenila. Ak je nové zakladanie sro predmetom záujmu jednej osoby, vypracuje sa zakladateľská listina. V prípade spoločníkov sa spisuje spoločná zmluva. Použiť na to môžete buď vzory, ktoré sú zverejnené na internete, alebo požiadajte o pomoc profesionálov. Dôležité je tiež vypracovať vyhlásenie správnu vkladu, vzorový podpis konateľa či súhlas vlastníka nehnuteľnosti s jej zápisom ako sídlo spoločnosti.

Živnosť

Nutné je tiež získať živnostenské oprávnenie na predmet podnikania spoločnosti. Tento úkon je možné vykonať aj elektronicky, pri tejto možnosti dokonca ušetríte na poplatkoch, ktoré by ste inak zaplatili živnostenskému úradu.

Obchodný register

Pokiaľ sa vám podarilo správne prejsť všetkými krokmi, môžete podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra. Máte správne meno, sídlo a vhodnú formu podnikania.

Text: PR