Počuli ste o riešení sporov mediáciou?

Keď príde k sporu, či už obchodnému, rodinnému alebo občianskemu, obvykle sa obrátime na súd. Existuje ale aj alternatívne riešenie sporov, ktoré je neraz lacnejšie, rýchlejšie a efektívnejšie. Vaše spory tak nemusí hneď riešiť súd, pretože pomôcť môže aj mediátor.

Počuli ste o riešení sporov mediáciou?
Počuli ste o riešení sporov mediáciou? (Foto: spor.sk)

Kto je mediátor?

Mediátor je fyzická osoba, ktorá musí byť zapísaná v registri mediátorov. Musí byť odborne spôsobilá na právne úkony, mať ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, byť bezúhonná a úspešne absolvovať odbornú prípravu mediátora.

Je potrebné povedať aj to, že mediátor nie je zástupca jednej alebo druhej strany sporu. Je to nezávislá, nestranná osoba, ktorá by mala mať nielen odborné znalosti, ale aj komunikačné zručnosti a empatiu.

Mediátor v Bratislave vás bude stáť určite menej ako právne zastúpenie a súdne trovy, navyše sa spor môže vyriešiť oveľa rýchlejšie ako na súde. Mimosúdne riešenie sporov je totiž takmer vždy rýchlejšie, lacnejšie a nakoniec aj príjemnejšie, pretože jednanie prebieha v neformálnom prostredí.

Kedy je možná mediácia

Alternatívne riešenie sporov mediáciou je možné len v prípade, ak s tým súhlasia obe strany. Týmto spôsobom sa dajú riešiť všetky druhy sporov s výnimkou tých, ktoré sa týkajú trestného práva. Na mediátora sa môžete obrátiť napríklad v prípade úpravy styku s dieťaťom po rozvode, dohody o BSM, platenia výživného, susedských sporov ohľadom hranice pozemku, príjazdových komunikácií a pod. Vyriešiť sa dajú aj občianske či obchodné spory vrátane nesplatených pôžičiek, exekúcií a sporov s nebankovými inštitúciami. V závislosti od konkrétneho mediátora.

Najdôležitejšie ale je, aby boli obe strany ochotné riešiť spor prostredníctvom mediácie. Nie je totiž možné niekoho do mediácie nútiť, musí prebehnúť dobrovoľne a všetci zúčastnení by mali byť ochotní urobiť kompromis a dohodnúť sa na prijateľnom riešení.

Text:PR