Novela zákona o odpade: Skoršie výpovede, nezrušené papierovačky

V januári tohto roka nadobudla účinnosť novela zákona o odpade, ktorá priniesla niekoľko zmien týkajúcich sa aj menších podnikateľov. A to najmä kvôli zmene definície výrobcu obalov a neobalových výrobkov. Veľkému množstvu podnikateľov tak vznikajú viaceré administratívne aj finančne náročné povinnosti. Zároveň ich však od niektorých povinností oslobodila. Čo teda novela zákona o odpade priniesla?

Novela zákona o odpade: Skoršie výpovede, nezrušené papierovačky
Novela zákona o odpade: Skoršie výpovede, nezrušené papierovačky (Foto: Bigstockphoto.com)

Mnohé zmeny, ktoré priniesla novela zákona o odpade, sa týkajú takmer všetkých bežných podnikateľov. Novela však prináša aj iné novoty. A to zmeny týkajúce sa povinností obce v spojení so zberom odpadu, povinností pri nakladaní s odpadovou ortuťou či povinností podnikateľov, ktorí prichádzajú v rámci svojho podnikania do styku s pneumatikami či batériami.

Skoršie doručenie výpovede

Ak chcete doručiť odpadovej spoločnosti výpoveď, tak to podľa novely zákona o odpade musíte vykonať ešte skôr, ako tomu bolo doteraz. Doteraz bolo možné podať výpoveď povinne uzatvorenej zmluvy s odpadovou spoločnosťou len v takom prípade, že firma porušila nejaké povinnosti. Bez udania akéhokoľvek dôvodu tak mohol podnikateľ spraviť len k 31. decembru, pričom ju musel doručiť najneskôr 60 kalendárnych dní pred ukončením zmluvného vzťahu. Novela zákona o odpade tento problém ešte voči podnikateľom zhoršila. Na základe novely zákona je podnikateľ, ktorý chce ukončiť zmluvný vzťah s odpadovou spoločnosťou, povinný doručiť bezdôvodnú výpoveď tejto firme najneskôr do 30. septembra.

Papierovačky ostali

Administratívnym povinnostiam sa ani po novele zákona malí podnikatelia nevyhnú. Stále platí pre všetkých výrobcov neobalových výrobkov povinnosť požiadať Ministerstvo životného prostredia SR o zápis do Registra výrobcov neobalových výrobkov. Túto povinnosť musí podnikateľ splniť ešte skôr, ako na trh uvedie prvé neobalové výrobky.

Text:PR