Pri práci, myslite na bezpečnosť svoju aj vašich kolegov

Prácu vykonávame päť, niekedy aj viac, dní v týždni. Po čase nám môže prísť rutinná a na jednotlivé úkony si už taký pozor nedávame. Stáva sa to často a väčšine z nás. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci však musia byť na prvom mieste denne, aj po niekoľkoročnej praxi v odbore. Nezabudnite, že najväčšie nebezpečenstvo číha na zamestnancov, ktorí pracujú manuálne. BOZP, čo je skratka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, by preto mali byť na prvom mieste.

Pri práci, myslite na bezpečnosť svoju aj vašich kolegov
Pri práci, myslite na bezpečnosť svoju aj vašich kolegov (Foto: unsplash.com)

Ide totiž o stav pracovných podmienok, ktoré znižujú vplyv nebezpečných či nejak škodlivých faktorov počas pracovného procesu. Zahŕňa to v sebe bezpečnosť ale aj ochranu zdravia. A pritom nie len ochranu vášho zdravia, ale aj vašich kolegov, ktorých pri nedodržiavaní povinnej BOZP môžete ohroziť.

Od čoho závisí bezpečnosť na pracovisku?

Faktormi, ktoré ovplyvňujú BOZP sú platné právne predpisy a bezpečnostné opatrenia ktoré sú prispôsobené na stav pracovného prostredie. Jednoducho povedané, každý pracovník musí dodržiavať iné postupy, aby bola jeho práca vykonávaná bezpečne.

Neustále však musíte kontrolovať novinky v systéme pracovnej bezpečnosti. Ide totiž o sústavu legislatívnych, organizačných, technických, zdravotníckych, ekonomických či sociálnych opatrení. Zákony sa neustále menia, preto treba obnovovať aj školenia BOZP.

Oslovte na zlepšenie bezpečnosti certifikovanú firmu

Ak máte pocit, že vo vašej kapacite nie je všetko sledovať a neustále myslieť na naštudovanie noviniek v oblasti bezpečnosti a zdravia pri práci, oslovte na organizovanie školení certifikovanú firmu, ktorá ponúka aj dôležitú PZS – pracovnú zdravotnú službu.

Získate tak zdravotný dohlaď, vstupný audit pracovného prostredia a faktorov práce, posúdenie zdravotných rizík od odborníkov či poradenstvo. Certifikované firmy ponúkajú aj orientačné meranie faktorov pracovného prostredia ako sú hluk či mikroklimatické podmienky. Zároveň vypracujú kategorizáciu pracovných činností, zabezpečia lekárske prehliadky, vypracujú potrebnú dokumentáciu a môžu vás zastupovať pri kontrolách Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Text: PR