Eisenhowerova metóda – ako si plánovať denné úlohy

Plánovanie času pomocou techniky 4 kvadrantov je metóda staršia ako 50 rokov. Mnoho ľudí však neplánuje aktivity a práve preto sú pernamentne v strese. Otázka by nemala znieť ako si zapísať plán práce, ale ako si urobiť efektívny plán práce, ktorý presmeruje naše sily tam, kde je to potrebné.

Eisenhowerova metóda - ako si plánovať denné úlohy
Eisenhowerova metóda – ako si plánovať denné úlohy (Zdroj: unsplash.com)

Čo je Eisenhowerova metóda

Štyri kvadranty inak nazývané Eisenhowerovo okno pomáhajú naplánovať pracovný čas podľa dôležitosti a urgentnosti. Eisenhowerova metóda delí pracovné aktivity do štyroch kvadrantov.

  • Prvý kvadrant
  • Ten zahŕňa urgentné, dôležité aktivity, ktoré musíme vykonať sami v čo najkratšom čase, ako telefonát od dôležitého zákazníka a deadline projekty.

  • V druhom kvadrante
  • Tu sú aktivity, ktoré sú dôležité, ale neurgentné, sem patrí starostlivosť o zákazníkov oslovovanie zákazníkov a vybavovanie reklamácii.

  • Do tretieho kvadrantu
  • Sem patria nedôležité, avšak urgentné úlohy ako prichádzajúce emaily a podporné úlohy ako kúpa papiera do tlačiarne, Tieto úlohy v treťom kvadrante je vhodné delegovať na iné osoby a tak šetriť vlastnou energiou.

  • V štvrtom kvadrante
  • V tomto sú neurgentné a nedôležité aktivity ako facebook, debaty s kolegami o nepracovných veciach. Tento štvrtý kvadrant je vhodné obmedziť na minimum.