Chcete pomôcť? Aké sú možnosti pre dobročinnosť

Najčastejšou podporou charity je darovanie 2% z dane z príjmu podľa §50 Zákona o dani z príjmu. Túto čiastku by aj tak zobral štát, tak prečo nepodporiť dobrú vec? Toto môže spraviť každý z nás – podnikateľ alebo zamestnanec. Vo výsledku je to len o pár údajoch navyše v daňovom priznaní, ktoré treba vypísať.

Chcete pomôcť? Aké sú možnosti pre dobročinnosť
Chcete pomôcť? Aké sú možnosti pre dobročinnosť (Zdroj: unsplash.com)

Slovenský Červený kríž robí minimálne dvakrát do roka zbierku oblečenia, a vecí osobnej spotreby pre menej majetných ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi. Často sa do tejto situácie dostávajú celé rodiny nad ktorými štát zatvára oči. Choroba alebo strata práce rodičov vedie rodiny k chudobe. Práve Červený kríž pomáha takýmto ľuďom aj z darov, ktoré ste namiesto vyhodia do smetiaka darovali tejto organizácii.

Na pomoc ľuďom v núdzi pomáha aj cirkev, ktorá posiela finančné dary na overené účely, avšak pomáha rôzne Tu sa môže jednať o pomoc chudobným v ďalekej Afrike. Podobne sa správajú aj medzinárodné organizácie, často peniaze smerujú mimo Slovensko. Takáto pomoc je určite potrebná, ale aj v našej blízkosti ľudia potrebujú pomoc.

Každý z nás však môže pomôcť svojmu blížnemu, známenu alebo cudzej osobe v takej forme akej to dokáže a chce. Všetko dobé sa nám vráti a nevieme kedy sa my alebo nám blízki ocitnú v núdzi.