Certifikáty ISO pre vaše lepšie podnikanie

Medzinárodné normy ISO sú určené pre všetky typy spoločností aj pre živnostníkov. Najbežnejšie sú ISO 45001, ISO 14001. ISO 9001 cena je individuálna. Je potrebné požiadať o cenovú ponuku firmu, ktorá sa certifikáciou zaoberá.

Certifikáty ISO pre vaše lepšie podnikanie
Certifikáty ISO pre vaše lepšie podnikanie (Foto: unsplash.com)

ISO 45001

Medzinárodná norma ISO 45001 sa zameriava na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov a ich bezpečnosti pri práci. Uvedená norma má za úlohu starať sa o plnenie právnych aj iných požiadaviek BOZP. Aby spoločnosť mohla prehlásiť zhodu musí mať zapracované požiadavky normy. ISO 45001 umožňuje riadiť procesy tak, sa dosahovala čo najvyššia úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tiež znižuje náklady, pretože znižuje riziko úrazov či nehôd, zvyšuje produktivitu a chráni ľudské zdroje.

ISO 14001

ISO 14001 je certifikácia environmentálneho manažérstva. Určená je pre všetky oblasti podnikania – stavebná činnosť, automobilový priemysel, obchodná činnosť, sociálne služby a ďalšie. Cieľom ISO 14001 je zvýšenie ekologického povedomia, zníženie energetickej náročnosti, efektívnejšie nakladanie s odpadom, zlepšovanie kvality životného prostredia aj zvyšovanie dôveryhodnosti spoločnosti. Environmentálna politika spoločnosti bude vytvorená s ohľadom na činnosť danej spoločnosti. Súčasťou je aj analýza rizík a návrh opatrení na zníženie rizika vzniku havarijných situácii.

ISO 9001

Systém kvality ISO 9001 je vhodný pre všetky druhy spoločností vrátane živnostníkov. Zameriava sa na riadenie kvality, teda na to, čo robí spoločnosť preto, aby produkty a služby vyhovovali požiadavkám zákazníkov. Norma sa dá považovať za určitú značku kvality produktu alebo služby. ISO 9001 cena sa dá vyžiadať od firmy, ktorá certifikáciu robí. Certifikát ISO 9001 získate na základe certifikačného auditu, ktorý pozostáva z dvoch krokov – kontrola dokumentácie a požiadavky noriem, procesov, udelenie certifikátu.

Text:PR